(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2021 do Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy ủy quyền như sau:
Ngày 11/12/2021, đấu giá tài sản, máy móc, thiết bị cũ và nhà xưởng tại Hà Nội ảnh 1