(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2020 do Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: Đấu giá quyền sử dụng đất tại:

Tài sản 1:

- Địa điểm: Xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Diện tích: 6.606 m2.

- Tổng số lô là 31 lô.

- Tổng giá khởi điểm 31 lô: 5.549.040.000 đồng (Năm tỷ, năm trăm bốn mươi chín triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Tài sản 2:

- Địa điểm: Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

- Diện tích: 14.041,5 m2.

- Tổng số lô: 01 lô thuộc thửa đất số 58 (tờ bản đồ số 64 do đạc năm 2012).

- Tổng giá khởi điểm: 8.705.730.000 đồng (Tám tỷ, bảy trăm lẻ năm triệu, bảy trăm ba mươi ngàn đồng chẵn)

- Mục đích sử dụng: Đất sản xuất kinh doanh thương phi nông nghiệp (sử dụng mục đích sản xuất kinh doanh kết hợp thương mại, dịch vụ).

- Thời hạn sử dụng: Không quá 70 năm.

4- Địa điểm, thời hạn trưng bày tài sản đấu giá: Xem thực tế tại nơi có lô đất từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 08/12/2020.

5- Địa điểm, thời hạn tham khảo hồ sơ tài sản đấu giá: Tại Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 08/12/2020.

6- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 100.000 đồng/hồ sơ đối với các lô đất tại xã Ia O.

-500.000 đồng/hồ sơ đôi với lô đất tại thị trấn Ia Kha (trả bằng tiền mặt khi nộp hồ sơ).

Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp khách hàng có thoả thuận được nộp trước) vào tài khoản Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số: 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 16 giờ 30 phút ngày 08/12/2020 tại Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định; Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ cho Trung tâm. Trong hồ sơ phải có giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể tham gia đấu giá; giấy tờ cam kết thực hiện đúng quy trình này, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, triển khai dự án đầu tư, xây dựng công trình đúng thời gian và các quy trình khác của pháp luật có liên quan khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

8- Thời gian, địa điểm dự kiến đấu giá:

- Lúc 08 giờ 30’ ngày 11/12/2020, tại trụ sở UBND xã Ia O, Ia Grai đối với các lô đất tại Khu quy hoạch chi tiết xây dựng khu đất Ban quản lý dự án thuỷ điện 4 bàn giao về địa phương quản lý tại xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

-Lúc 15 giờ 30’ ngày 11/12/2020, tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Grai đối với Khu đất được Đại đội Bộ binh 1 bàn giao về địa phương quản lý tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

10-Đối tượng tham gia đấu giá: Bao gồm tất cả các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật có nhu cầu đấu giá, sử dụng đất đúng mục đích theo phương án được phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phải đảm bảo các điều kiện:

a) Có năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư:

- Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với các dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên, đồng thời vốn của chủ sở hữu phải đáp ứng cho tất cả các dự án nhà đầu tư đang thực hiện.

- Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác;

b) Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

11- Nộp tiền trúng đấu giá: Người trúng đấu giá phải nộp đủ số tiền trúng đấu giá (một lần) trong thời hạn theo Thông báo của Hội đồng phát triển quỹ đất và Giám sát bán đấu giá quyền sử dụng đất huyện Ia Grai

Mọi chi tiết liên hệ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (tại số 46 - Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku), số điện thoại 02693 826628 hoặc Phòng Tài chính - kế hoạch huyện Ia Grai. Lưu ý: Khách hàng đến đăng ký đấu giá phải mang CMND và sổ hộ khẩu (đối với cá nhân). Đối với pháp nhân phải có giấy đăng ký kinh doanh (bản chính để đối chiếu).

Ngày 11/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 11/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 11/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai ảnh 3