(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2020 do UBND huyện Hương Khê ủy quyền như sau:

Ngày 11/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1