(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/12/2020 do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO, số 43A, đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể:

Ngày 11/12/2020, đấu giá lô xe ô tô và máy móc thiết bị tại thành phố Cần Thơ ảnh 1
Ngày 11/12/2020, đấu giá lô xe ô tô và máy móc thiết bị tại thành phố Cần Thơ ảnh 2

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, Nhận vào ngày 04/12/2020, ngày 07/12/2020 và ngày 08/12/2020 (đến 17 giờ)

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 03/12/2020 và ngày 04/12/2020 tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 10 IDICO, số 43A, đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 08/12/2020 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán 200.000 đồng/tài sản/hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 08/12/2020 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 11/12/2020 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.