(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HP.Auserco thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Bệnh viện Mắt Hải Phòng ủy quyền như sau:

Xe ô tô Toyota Hiace 12 chỗ ngồi, màu trắng, biển kiểm soát 16A-0595, số khung: LH104-0008322, số máy 2L4320855 do Nhật Bản sản xuất năm 1997, năm đưa vào sử dụng 1997, hết niên hạn sử dụng năm 2017

Bệnh viện Mắt Hải Phòng

Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Hiace tại TP. Hải Phòng ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô Toyota Hiace tại TP. Hải Phòng ảnh 2