(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hòa Bình ủy quyền như sau:

Xe ô tô nhãn hiệu: Misubishi; Số loại: JOLIE VB2WLNHEYVY; Biển kiểm soát: 28A-001.10, Số chỗ ngồi: 8: Nước sản xuất: Việt Nam; Năm sản xuất: 2003; Năm đưa vào sử dụng: 2004; Số máy: 4G63R-Z00469; Số khung: RLA00VB2W31002716

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Hòa Bình

Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô Misubishi tại tỉnh Hòa Bình ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô Misubishi tại tỉnh Hòa Bình ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô Misubishi tại tỉnh Hòa Bình ảnh 3