(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Văn phòng Thông Tấn Xã Việt Nam ủy quyền như sau:

Xe ô tô đã qua sử dụng: Nhãn hiệu: FORD, Số loại: TRANSIT; Biển kiểm soát: 80B-2726; Số máy: 4HBIC10593; Số khung: WFOFXXMCVFIC10593; Năm, nước sản xuất: 2001, Việt Nam; Niên hạn sử dụng: 2021.

Văn phòng Thông Tấn Xã Việt Nam

Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô FORD tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô FORD tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá xe ô tô FORD tại Hà Nội ảnh 3