(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thịnh Trí thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Phân hiệu Trường đại học Nội Vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyền như sau:

Vật tư thu hồi (Khối C&D) của gói thầu thi công phá dỡ các hạng mục công trình thuộc dự án “Xây dựng và cải tạo, sữa chữa Phân hiệu Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh” tại số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

Phân hiệu Trường đại học Nội Vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 11/11/2021, đấu giá vật tư thu hồi tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá vật tư thu hồi tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá vật tư thu hồi tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá vật tư thu hồi tại TP.HCM ảnh 4