(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Trường THCS Trừ Văn Thố ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng bán căn tin. Diện tích: 24m2. Cho thuê mặt bằng giữ xe. Diện tích: 240m2

Trường THCS Trừ Văn Thố

Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng mặt bằng căn tin và giữ xe tại Trường THCS Trừ Văn Thố, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng mặt bằng căn tin và giữ xe tại Trường THCS Trừ Văn Thố, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng mặt bằng căn tin và giữ xe tại Trường THCS Trừ Văn Thố, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng mặt bằng căn tin và giữ xe tại Trường THCS Trừ Văn Thố, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng mặt bằng căn tin và giữ xe tại Trường THCS Trừ Văn Thố, tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng mặt bằng căn tin và giữ xe tại Trường THCS Trừ Văn Thố, tỉnh Tiền Giang ảnh 6