(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai ảnh 1