(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 45 tại thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chư Pưh

Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai ảnh 3