(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện KBang ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số AB952691. Thửa đất số 14, tờ bản đồ số 28 tại thôn 1, xã Đăk Hlơ, huyện KBang, tỉnh Gia Lai; Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận số AB952692. Thửa đất số 4, 5, 6, 7 tờ bản đồ số 28 tại thôn 1, xã Đăk Hlơ, huyện KBang, tỉnh Gia Lai

Chi cục Thi hành án dân sự huyện KBang

Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện KBang, tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện KBang, tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 2 lô đất tại huyện KBang, tỉnh Gia Lai ảnh 3