(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Công an tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu: gồm 219 xe mô tô, gắn máy đã qua sử dụng đã qua sử dụng, (cụ thể: 205 xe đăng ký sử dụng lại và 14 xe bán phế liệu).

Công an tỉnh Gia Lai

Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 4
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 5
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 6
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 7
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 8
Ngày 11/11/2021, đấu giá phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai ảnh 9