(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn ủy quyền như sau:

Lô cây gỗ keo lá tràm đứng tại rừng; Diện tích: 22,55 ha tại khoảnh 3, tiểu khu 60, phường Hoài Hảo, thuộc thị xã Hoài Nhơn; Tổng sản lượng: 2.458,2 m3; (Gỗ gia dụng: 891,7 m3; Gỗ nguyên liệu giấy: 1.566,5 m3)

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn

Ngày 11/11/2021, đấu giá lô cây gỗ keo lá tràm đứng tại tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá lô cây gỗ keo lá tràm đứng tại tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá lô cây gỗ keo lá tràm đứng tại tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá lô cây gỗ keo lá tràm đứng tại tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 11/11/2021, đấu giá lô cây gỗ keo lá tràm đứng tại tỉnh Bình Định ảnh 5