(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Trường THCS Tân Bình ủy quyền như sau:

Cho thuê mặt bằng bán căn tin. Diện tích: 24m2

Trường THCS Tân Bình

Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Tân Bình, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Tân Bình, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Tân Bình, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Tân Bình, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê mặt bằng bán căn tin tại Trường THCS Tân Bình, tỉnh Tiền Giang ảnh 5