(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia – Chi nhánh Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền ủy quyền như sau:

Quyền thuê sử dụng và khai thác tài sản công tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, gồm: “Mặt bằng cho thuê căn tin”.

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Đà Nẵng ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Đà Nẵng ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá cho thuê căn tin tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, thành phố Đà Nẵng ảnh 3