(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Công ty điện lực Bạc Liêu ủy quyền như sau:
Ngày 11/11/2021, đấu giá các tài sản hư hỏng tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1