(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Agribank - Chi nhánh tỉnh Bình Định ủy quyền như sau:

Tài sản gắn liền với đất: là toàn bộ các hạng mục công trình được xây dựng, lắp đặt trên khu đất thuộc tờ bản đồ số: 05,17, địa chỉ: Lô B, Cụm công nghiệp Tà Súc, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Agribank - Chi nhánh tỉnh Bình Định.

Ngày 11/11/2021, đấu giá các hạng mục công trình xây dựng tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá các hạng mục công trình xây dựng tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá các hạng mục công trình xây dựng tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 11/11/2021, đấu giá các hạng mục công trình xây dựng tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định ảnh 4
Ngày 11/11/2021, đấu giá các hạng mục công trình xây dựng tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định ảnh 5