(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Dầu DO, 0,05S số lượng 3.600 lít, chất lượng như thực tế.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu

Ngày 11/11/2021, đấu giá 3.600 lít dầu DO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá 3.600 lít dầu DO tại tỉnh Bạc Liêu ảnh 2