(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Văn phòng Kiểm toán nhà nước ủy quyền như sau:

Bán 02 chiếc ô tô đã qua sử dụng của Kiểm toán nhà nước được thanh lý theo đúng quy định của pháp luật

Văn phòng Kiểm toán nhà nước

Ngày 11/11/2021, đấu giá 2 chiếc ô tô Toyota và Ford tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá 2 chiếc ô tô Toyota và Ford tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá 2 chiếc ô tô Toyota và Ford tại Hà Nội ảnh 3