(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2021 do Phòng tài chính- Kế hoạch huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

Tài sản gồm: 19.625 kg quặng ô xít; Trong đó: Quặng ô xít nguyên khai, trọng lượng 16.570 kg, hàm lượng Zn 36,01%; quặng chì kẽm trọng lượng 3.055 kg. Trong đó: (1.655 kg, hàm lượng Zn 18,59%, Pb là 19,87%; 1.400 kg, hàm lượng Zn 0,16%, Pb là 144,%).

Phòng tài chính- Kế hoạch huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Ngày 11/11/2021, đấu giá 19.625 kg quặng ô xít tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 11/11/2021, đấu giá 19.625 kg quặng ô xít tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 11/11/2021, đấu giá 19.625 kg quặng ô xít tại tỉnh Bắc Kạn ảnh 3