(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2020 do BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn, VIB và VPBank ủy quyền như sau:
Ngày 11/11/2020, đấu giá xe chở tiền, xe tải và xe tải có cần cẩu tại TPHCM ảnh 1