(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 4.982.876 cổ phần Tổng Công ty CP Bưu chính Viettel do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu vào ngày 11/11/2020 như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Địa chỉ: Số 01, phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Chuyển phát, kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh Bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa; Bưu chính; Phát hành báo; ...

Vốn điều lệ: 830.479.260.000 đồng

Hình thức đấu giá: Đấu giá

Tính chất phiên: Bán phần vốn Nhà nước hoặc vốn góp, đầu tư vào doanh nghiệp khác

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 105.500 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 4.982.876 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 4.982.876 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 15/10/2020 đến 15h30 ngày 04/11/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/11/2020

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 14h00 ngày 11/11/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 17/11/2020

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 13/11/2020 đến ngày 18/11/2020