(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Địa chỉ: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá gồm: 162,8 ha (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai phẩy tám héc ta) cây cao su thanh lý Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng được chia làm 03 gói cụ thể như sau:

3.1/ Gói đấu số 01: Diện tích 56,87 ha, tổng số cây: 20.150 cây.

Giá khởi điểm: 9.338.003.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm ba mươi tám triệu, không trăm lẻ ba ngàn đồng).

Vị trí:

- Lô 76 và lô 79 - NT 1 tại xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

- Lô 73 - NT 2 tại xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

3.2/ Gói đấu số 02: Diện tích 51,85 ha, tổng số cây: 14.604 cây.

Giá khởi điểm: 7.417.561.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, năm trăm sáu mươi mốt ngàn đồng).

Vị trí:

- Các lô 43 và lô 71 - NT 3 tại xã Long Bình, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Các lô 106 và lô 106B - NT 4 tại xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Lô 75 - NT 5 tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

3.3/ Gói đấu số 03: Diện tích 54,08 ha, tổng số cây: 17.673 cây.

Giá khởi điểm: 7.677.071.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm bảy mươi mốt ngàn đồng).

Vị trí:

- Các lô 113 và lô 114 - NT 6 tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Lô 64 - NT 8 tại xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Lô 60 – NT Minh Hưng tại xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

4/ Tổng giá khởi điểm: 24.432.635 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Tất cả tài sản trên được tổ chức đấu giá riêng lẻ theo từng gói đã chia

5/ Nguồn gốc tài sản: Tài sản thanh lý do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng chuyển giao để đấu giá

6/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 01 lần tại phiên đấu giá.

8/ Thời gian bán, tiếp nhận đăng ký và tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 23/10/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/11/2019, tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng.

9/ Thời gian và địa điểm xem tài sản: Ngày 28/10/2019 và ngày 29/10/2019 tại nơi trưng bày tài sản (tại các Nông trường: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; Minh Hưng - Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng).

10/ Khoản tiền đặt trước: Là 20% giá khởi điểm của tài sản

11/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 11/11/2019 tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng

12/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng từ ngày 23/10/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 08/11/2019. Trường hợp đăng ký và tham gia đấu giá thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có hồ sơ đăng ký bao gồm:

a/ Đơn xin tham gia đấu giá do Trung tâm DV ĐGTS tỉnh Bình Phước phát hành;

b/ CMND (Căn cước công dân), giấy phép kinh doanh sao y, chứng thực đối với tổ chức; CMND (Căn cước công dân) sao y, chứng thực đối với cá nhân.

c/ Giấy cam kết xem tài sản và phiếu tiếp nhận hồ sơ.

d/ Giấy nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng theo quy định (20% của giá khởi điểm).

e/ Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 500.000đ/HS/gói.

13/ Đối tượng tham gia đấu giá là: Mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền tham gia trừ các trường hợp mà pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Mọi tổ chức, cá nhân liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước –Đ/C: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước hoặc Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng- Đ/C: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước để biết thêm thông tin chi tiết.