(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý … phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/10/2017. 
Ngày 11/10: Có 6/345 phiếu chưa hợp lệ

Ngày 11/10: Có 6/345 phiếu chưa hợp lệ

Trong đó, có 339 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Cục Kiểm lâm dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/10/2017; Bộ Tham mưu Hải quân dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/10/2017. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Agribank Chi nhánh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/10/2017 đến 09 giờ ngày 23/10/2017; Ban Quản lý chương trình CPRP xã Yên Thành (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 17/10/2017 đến 10 giờ ngày 23/10/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 18/10/2017 đến ngày 03/11/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

Nêu yêu cầu về giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa, Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trung tâm hành chính công thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

Áp dụng ưu đãi sai quy định: Cũng trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu mua sắm hàng hóa nêu trên, Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị Trung tâm hành chính công thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.