(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm 11 loại (Chi tiết theo Phụ lục). - Giá khởi điểm là: 66.180.000 đồng (Sáu mươi sáu triệu một trăm tám mươi ngàn đồng). - Địa chỉ tài sản tại: 01 Hoàng Đạo Thuý, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai

Ngày 11/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Gia Lai ảnh 3