(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

- Lô số 01: gồm 151 chai rượu Ballantine’s 21 loại 700ml/chai. - Lô số 02: 150 cái tủ lạnh do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng. - Lô số 03: 63 mặt hàng gồm 66 cục nóng, cục lạnh điều hòa do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 7
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 8
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 9
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 10
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 11
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 12
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 13
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 14
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 15
Ngày 11/10/2021, đấu giá tài sản bị tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 16