(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng ủy quyền như sau:

Quyền ưu tiên mua 190.000 Cổ phần phổ thông bán giá ưu đãi cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần BOT đường ĐT 741 Giá khởi điểm: 315.400.000đ (Ba trăm mười lăm triệu bốn trăm ngàn đồng) Nguồn gốc tài sản: Thuộc quyền của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng được ưu tiên mua Cổ Phần bán ưu đã của Công ty Cổ phần BOT đường ĐT 741.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền ưu tiên mua 190.000 cổ phần Công ty Cổ phần BOT đường ĐT 741 ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền ưu tiên mua 190.000 cổ phần Công ty Cổ phần BOT đường ĐT 741 ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền ưu tiên mua 190.000 cổ phần Công ty Cổ phần BOT đường ĐT 741 ảnh 3