(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do UBND thành phố Sầm Sơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất dự án Khu biệt thự thấp tầng thuộc khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn (Mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, tái định cư cánh đồng Sông Đông, thành phố Sầm Sơn được UBND thị xã Sầm Sơn (nay là thành phố Sầm Sơn) phê duyệt tại Quyết định số 7637/QĐ-UBND ngày 24/10/2016; Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư cánh đồng Sông Đông, thành phố Sầm Sơn tại Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Sầm Sơn

UBND thành phố Sầm Sơn

Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 5
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 6
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa ảnh 7