(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Khu dân cư Bến xe khách huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bù Gia Mập

Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12.112,3 m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12.112,3 m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12.112,3 m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 3
Ngày 11/10/2021, đấu giá quyền sử dụng 12.112,3 m2 đất tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước ảnh 4