(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Văn phòng Trung ương Hội nông dân Việt Nam ủy quyền như sau:

Lô 03 xe ô tô đã qua sử dụng (không bán lẻ).

Văn phòng Trung ương Hội nông dân Việt Nam

Ngày 11/10/2021, đấu giá lô 3 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá lô 3 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá lô 3 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 3