(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy tổ chức đấu giá tài sản Khai thác tận thu 157,87 ha gỗ rừng trồng sản xuất bị thiệt hại do cháy rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Thủy; Vị trí, địa danh: Gồm 46 lô, Khoảnh 1, 3, Tiểu khu 159, xã Phú Sơn; Khoảnh 1, 2, 3, 4, 5 Tiểu khu 151, phường Thủy Châu và Khoảnh 1, Tiểu khu 152, phường Phú Bài thuộc thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; Năm trồng rừng: năm 1979, 1980, 1981, 1983, 1985, 1993, 1994 và 2011; Loài cây khai thác: Thông nhựa; Diện tích khai thác: 157,87 ha.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy

Ngày 11/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 157,87 ha rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 157,87 ha rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 157,87 ha rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 11/10/2021, đấu giá khai thác tận thu 157,87 ha rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4