(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

28 mặt hàng gồm: Màn hình ô tô 10in do nước ngoài sản xuất; Cầu chì xe ô tô loại T105 MEDIUM 25A do nước ngoài sản xuất; Lọc dàu LUBAO phi 9x12cm do nước ngoài sản xuất; Ghế lưới xoay FASHION 45cm x 105cm x 48cm do nước ngoài sản xuất…

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11/10/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 11/10/2021, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4