(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai ủy quyền như sau:

Lô gỗ các loại

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai

Ngày 11/10/2021, đấu giá gỗ các loại tại tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá gỗ các loại tại tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá gỗ các loại tại tỉnh Lào Cai ảnh 3