(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ủy quyền như sau:

Gồm 47 mặt hàng gồm: Nồi cơm điện do nước ngoài sản xuất; Túi trẻ em do nước ngoài sản xuất; Bài tú lơ khơ do nước ngoài sản xuất; Sạc điện thoại di động do nước ngoài sản xuất…

Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa

Ngày 11/10/2021, đấu giá 47 mặt hàng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá 47 mặt hàng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 2
Ngày 11/10/2021, đấu giá 47 mặt hàng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 3
Ngày 11/10/2021, đấu giá 47 mặt hàng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 4
Ngày 11/10/2021, đấu giá 47 mặt hàng tại tỉnh Thanh Hóa ảnh 5