(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Cà Mau thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2021 do Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau ủy quyền như sau:

05 chiếc xe máy thanh lý năm 2021 (có danh sách kèm theo).

Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngày 11/10/2021, đấu giá 05 chiếc xe máy thanh lý tại tỉnh Cà Mau ảnh 1
Ngày 11/10/2021, đấu giá 05 chiếc xe máy thanh lý tại tỉnh Cà Mau ảnh 2