(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: Xe ô tô biển số: 95A-0054, nhãn hiệu: MITSUBISHI; số loại: JOLIE; loại xe: Ô tô con, màu sơn: Xanh; số máy: G63RZ00739; số khung: 2W41000256; năm sản xuất: 2004; nước sản xuất: Việt Nam; số chỗ ngồi: 08 chỗ; hiện trạng xe đã qua sử dụng.

- Giá khởi điểm: 116.500.000 đồng (Một trăm mười sáu triệu năm trăm ngàn đồng).

2. Thời hạn, địa điểm niêm yết:

- Thời gian: Từ ngày 27/9/2019 đến ngày 10/10/2019.

- Địa điểm:

+ Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang;

+ Nơi trưng bày tài sản (Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang);

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Hậu Giang;

+ Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 08/10/2019 (trong giờ hành chính) tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Hậu Giang (Số 57 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/9/2019 đến 16h30 ngày 08/10/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đ/hồ sơ

- Tiền đặt trước: 23.000.000đ/hồ sơ (tương đương 20% giá khởi điểm). Người đăng ký tham gia đấu giá nộp từ ngày 08/10/2019 đến 10h30 ngày 10/10/2019 (trong giờ hành chính).

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/9/2019 đến 16h30 ngày 08/10/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

b) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ gồm:

- Đối với cá nhân:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu).

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với tổ chức:

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu Trung tâm quy định).

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tham gia đấu giá.

+ Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

- Đối với người được ủy quyền tham gia đấu giá:

+ Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế khác bản gốc còn được lưu hành (để đối chiếu) của người được ủy quyền.

+ Văn bản ủy quyền (bản chính).

+ Hồ sơ của tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá.

c) Cách thức: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang mở tại Ngân hàng Thương mại (Người đăng ký tham gia đấu giá liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang để được hướng dẫn cách thức nộp tiền đặt trước).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/10/2019 tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang (Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang; Số 02, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Điện thoại: 02932 218345 - Fax: 02933 581456;