(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/10/2019 do Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P.Đồng Mỹ, TP.Đồng Hới, T. Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV Lâm Công Nghiệp Bắc Quảng Bình. Địa chỉ: Thôn 10, xã Lý Trạch, H.Bố Trạch, T.Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

- Tài sản đấu giá: Khai thác Gỗ, Củi rừng thông nhựa trên diện tích bị thiệt hại do bão số 10 năm 2013 và năm 2017 đã được thanh lý (Cụ thể: Diện tích : 118,26 ha; Tổng số cây chặt : 7.315 cây; Khối lượng gỗ: 1.847,951 m3; Khối lượng củi: 625,812 ster).

- Giá khởi điểm: 2.502.466.220 đồng.

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đã bao gồm chi phí khai thác, tận thu vận chuyển và bốc lên xe ô tô, hỗ trợ bồi thường rừng trồng bạch đàn trong lô (nếu có): 256.173.780 đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng. -Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ).

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, đúng thời hạn.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ 8h ngày 08/10/2019 đến 16h30 ngày 09/10/2019 tại nơi có tài sản.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 8h ngày 20/09/2019 đến 16h30 ngày 10/10/2019 tại số 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian nộp tiền đặt trước và bỏ phiếu trả giá: từ 8h ngày 08/10/2019 đến 16h30 ngày 10/10/2019.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố kết quả trả giá: 8h30 giờ ngày 11/10/2019 tại 32 Quang Trung, TP.Đồng Hới, T.Quảng Bình.

- Điện thoại: 0969.663.579 hoặc 0989.638.389.