(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/10/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 11/10/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2