(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/1/2019 do Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk ủy quyền như sau:
Ngày 11/1/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1