(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên thông báo bán đấu giá tài sản ngày 11/09/2018 do Sở Tài chính tỉnh Điện Biên ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tên tài sản đấu giá: Tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Tài sản đấu giá: Thửa đất số 44 với diện tích 72,5 m² thuộc tờ bản đồ địa chính số 10 (lập năm 2010), có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG042083 ngày 17/01/2013 mang tên Tòng Văn Kiên do UBND thành phố cấp và nhà trên đất tại số nhà 18, tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên phủ.

Giá khởi điểm: 1.831.563.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm ba mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước của tài sản: 366.000.000 đồng/01 (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn)

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản từ ngày 05/9/2018 đến 17 giờ ngày 07/9/2018.

Số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Điện Biên.Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá và nhận hồ sơ: Từ 7 giờ ngày 17/8/2018 đến 17 giờ ngày 08/9/2018 (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Địa chỉ: Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ;

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: cá nhân, tổ chức đăng ký tham tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

- Điều kiện tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ những người thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản.

Xem tài sản: Từ ngày 20/8/2018 đến 17 giờ ngày 25/8/2018 tại nơi có tài sản (số nhà 18, tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên phủ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 11/09/2018 địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên, Địa chỉ: xã Thanh Xương , huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng không giới hạn số vòng trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 .