(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 360 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 11/5/2017. 
Ngày 11/05: Có 5/360 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 11/05: Có 5/360 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 355 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 15/5/2017 đến ngày 17/5/2017, trong khi mở thầu ngày 18/5/2017; Công an tỉnh Đồng Tháp dự kiến phát hành HSYC từ ngày 16/5/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng giá trị bảo đảm dự thầu cao hơn mức quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT/TBMCH, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Điện Biên và Công ty TNHH TV&XD Châu Trung (tỉnh Quảng Ngãi) thông báo mời thầu, mời chào hàng gói thầu mua sắm hàng hóa quy mô nhỏ, nêu yêu cầu bảo đảm dự thầu vượt quá 1,5% giá gói thầu. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, giá trị bảo đảm dự thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ là từ 1% đến 1,5% giá gói thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng T&L (tỉnh Vĩnh Phúc) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn