(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa thông báo đấu giá tài sản thanh lý của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 10 Hạc Thành, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa vào ngày 11/01/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Gồm 03 xe ô tô:

- 01 xe ô tô 05 chỗ nhãn hiệu FORD, số loại Focus, màu sơn: đen, biển kiểm soát 36B-1138, năm sản xuất 2005, xuất xứ Việt Nam.

Giá khởi điểm: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/ 1 hồ sơ (Một trăm ngàn đồng) /01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/ 1 hồ sơ (Mười triệu đồng) /01 hồ sơ.

- 01 xe ô tô 05 chỗ nhãn hiệu FORD, số loại Laser Ghia, màu sơn: vàng, biển kiểm soát 36B-1295, năm sản xuất 2003, xuất xứ Việt Nam.

Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ 1 hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) /01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng/ 1 hồ sơ (Mười hai triệu đồng) /01 hồ sơ.

- 01 xe ô tô 07 chỗ nhãn hiệu MITSUBISHI, số loại Pajero, màu sơn: xanh, biển kiểm soát 36B-1566, năm sản xuất 2002, xuất xứ Việt Nam.

Giá khởi điểm: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/ 1 hồ sơ (Một trăm năm mươi ngàn đồng) /01 hồ sơ.

Tiền đặt trước: 14.000.000 đồng/ 1 hồ sơ (Mười bốn triệu đồng) /01 hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, thu hồ sơ, nộp tiền đặt trước và đấu giá:

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 26/12/2018 đến ngày 27/12/2018. Khách hàng xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa

- Thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ: từ ngày 26/12/2018 đến ngày 08/01/2019. Trong giờ hành chính tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/01/2019 đến ngày 10/01/2019. Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa số:224704070006789 mở tại Ngân hàng TMCP phát triển thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thanh Hóa (HDBank).

- Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ ngày 11/01/2019. Địa điểm: tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản Thanh Hóa

3. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ theo quy định trong quy chế đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hoá - Trụ sở Hợp khối các ĐVSN tỉnh Thanh Hóa, ĐT: 0237 3859453.