(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 11/01/2019 do Công an huyện M’Đrắk ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Bên có tài sản đấu giá: Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk. (Đ/c: Thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk).

Thông tin về tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

1. Tài sản đấu giá: 02 Lô gỗ tang vật vụ án hình sự tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể:

Tài sản đấu giá thứ nhất: Lâm sản bao gồm: 171 hộp, tấm gỗ xẻ thông thường nhóm III và IV, với khối lượng là 30.314 m3 tại Hạt kiểm lâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk (có danh mục chi tiết về tài sản kèm theo).

Tài sản đấu giá thứ hai: Lâm sản bao gồm: Các loại gỗ thuộc nhóm, loại V và VI có khối lượng 38 m3 tại Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk (có danh mục chi tiết về tài sản kèm theo).

Giá khởi điểm tài sản đấu giá:

Tài sản thứ nhất: 160.400.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng).

Tài sản thứ hai: 95.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi lăm triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm: 255.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi lăm triệu bốn trăm ngàn đồng).

* Ghi chú: Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Nơi có tài sản đấu giá:

Tài sản thứ nhất: Hạt kiểm lâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản thứ hai: Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và tham khảo hồ sơ.

2.1. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Tài sản thứ nhất: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 08/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Hạt kiểm lâm huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Tài sản thứ hai: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 08/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ núi Vọng Phu, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 08/01/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

3.1. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 08/01/2019 (trong giờ hành chính).

3.2. Địa điểm bán hồ sơ: Tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

4. Tiền mua hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước.

4.1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

Tài sản thứ nhất: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

Tài sản thứ hai: 150.000 đồng/01 hồ sơ.

4.2. Tiền đặt trước:

Tài sản thứ nhất: 32.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi hai triệu đồng).

Tài sản thứ hai: 19.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín triệu đồng).

Tổng tiền đặt trước: 51.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi mốt triệu đồng).

* Lưu ý: Về thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước ngày 08/01/2019 theo số tài khoản: 5200201019954 Ngân hàng Agribank – Tỉnh Đắk Lắk của Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh. Ngoài thời gian trên khách hàng nộp khoản tiền đặt trước vào thời gian khác thì phải có sự thỏa thuận với Công ty.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

5.1. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 08/01/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

5.2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản (xem trong Quy chế cuộc đấu giá đính kèm) nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Số điện thoại: (0262)3 688.788.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá.

6.1. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 10 giờ 00 phút Ngày 11/01/2019.

6.2. Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh (Đ/c: Số 46 Phù Đổng, P. Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

7.1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

7.2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời người tham gia đấu giá và người tham dự chứng kiến.