Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2023 do Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên

Địa chỉ: Số nhà 24, đường Ngô Quyền, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - CN Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Số 392A. Đường Mê Linh, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CR 854689 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 21 tháng 08 năm 2019 cho bà Quách Thị Thúy Chinh

01

TS ĐẢM BẢO

Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam- CN Vĩnh Phúc

1,881,000,000

350,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 09/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/01/2023 - 16:30 07/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký tham gia đấu giá tại Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 10/02/2023

Địa điểm: Hội trường UBND phường Đồng Tâm

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề