(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Diamond thông báo đấu giá tài sản vào ngày 9/9/2021 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Thăng Long ủy quyền như sau:
Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô Mercedes tại Hà Nội ảnh 1