(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Xuân - Chi nhánh Khánh Hòa thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh ủy quyền như sau:

Xe ô tô biển kiểm soát 79A-002.41 đã qua sử dụng

Văn phòng HĐND & UBND huyện Vạn Ninh

Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng tại tỉnh Khánh Hòa ảnh 3