(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo đấu giá tài sản trên đất đang thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế vào ngày 10/9/2021 do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế ủy quyền như sau:

Tài sản trên đất đang thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Thừa Thiên Huế. Danh mục tài sản bao gồm: Sân nền khu vực cổng và bãi đậu xe, đường dạo ven hồ và hai cầu vòm, cổng chính, quảng trường trung tâm, thủy cung, sân vườn bờ kè hai cống thoát, khu biểu diễn ngoài trời, trò chơi trên hồ, nhà hàng tranh (02 cái), hệ thống điện, trồng cây, tác phẩm nghệ thuật của Công ty TNHH HACO HUẾ tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 8
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 9
Ngày 10/9/2021, đấu giá tài sản trên đất tại Trung tâm vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 10