(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 2 STC thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế ủy quyền như sau:

QSDĐ tại Thửa đất số: 3-3 (thửa cũ), 282 (thửa mới) tờ bản đồ số: 29; địa chỉ: Thôn thượng 1, phường Thủy Xuân, thành phố Huế.

Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế

Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7