(BĐT) - Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh tại Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/9/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất đối với 21 thửa đất tại đường TC1 và đường N3, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Bàn

Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 10/9/2021, đấu giá quyền sử dụng 21 thửa đất tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai ảnh 3